İslam i Koran

Beslutsomhed i vores valg

Kender du historien om Stensønnen? Hvem er stenens søn? Har du nogensinde hørt om ham? Tror du, at han kan være en begavet superhelt i historien?

Stensønnen er et tilnavn for den berømte hadith-lærde Ibn Hajar al-Asqalani (1372-1449). Hans rigtige navn var Shihabuddin[1] og han kom fra Palæstina. Han kaldes for “Asqalani”, fordi han kom fra et sted, der hed Asqalan. Hvorfor fik han så tilnavnet stensønnen?

I løbet af Ibn Hajar al-Asqalani studieår mislykkedes han, fordi han under sit studie ikke kunne forstå undervisningerne og forelæsningerne. Han havde accepteret sit nederlag (fiasko), og med stor sorg besluttede han sig for at vende tilbage til sin egen hjemby.
På vejen til hans hjemby så han en hule. Foroven så han vanddråber falde ned, og lave et dybt hul i den hårde sten på jorden. Ibn Hajar begyndte at tænke:
-Mit hoved er ikke tykkere end denne sten. Hvordan kan dråber efterlade mærker på stenen, men de lektioner jeg studerer, efterlader ingen spor i mit hoved? Så må jeg ligesom disse vanddråber vedvarende studere og lære med beslutsomhed og udholdenhed.

Ibn Hajar vendte straks tilbage til sit studie og begyndte at studere med udholdenhed for at nå sit mål. Som et resultat blev han en meget berømt lærd, som fortæller os en eksemplarisk forståelse for, at udholdenhedens kraft kan ses i hans store værker som “Ibn Hajar”, hvilket betyder “Stensønnen.”

I denne historie forstår vi at udholdenhed er vigtigt evne for, at få den største udbytte i vores livsmål. Udholdenhed betyder at tage en fast beslutning om at udføre og færdiggøre et job, og stræbe efter at opnå resultatet. Det vil sige, vedvarende at opfylde kravene for at udføre et job.

Nøglen til succes er den samme. Først sætter du et mål, og derefter holder du fast ved det, og arbejder med fast tro og udholdenhed. Du bør søge Guds støtte, mens du gør alt hvad du kan i din hånds kraft; fordi intet arbejde kan opnås, medmindre Gud siger “Bliv til!”[2]. Gud er den vedvarende Skaber og kan ændre en situation i øjeblikkelig virkning[3]

Gud الله   [3] siger i Koranen;
”Når du når frem til en beslutning, skal du stole på Gud.
Gud elsker sandelig dem, der sætter deres lid til Ham.” (Koranen:3/v159)

En dag spurgte en mand, mens han havde sin kamel ved sin side;
”Oh Guds sendebud! Skal jeg binde (min kamel) og stole på Gud,
eller lade min kamel være løs og blot stole på at Gud nok skal passe på det?
Profeten Muhammad as. svarede;
“Bind den (din kamel), og stol på Gud.”[4]

I ovenstående nævnte Koran vers og Hadith beretning, er det entydigt at det er vigtigt at stole på Gud. Samtidig forstår vi, at mennesket først må tage ansvar, udføre dets forpligtigelser, og dernæst forvente en gavmildhed fra Gud.

Hvis vi tænker os, at vi sigter at få bestået et fag med god karakter – må vi først studere faget ordentligt. Det vil sige, at vi må gøre en særlig indsats og eventuel prøve os frem til forskellige metoder og bruge forskellige pædagogiske læringsmetoder – indtil vi forstår faget i tilfredshed. Mens vi gør alt dette forarbejde og indsats, må vi bede om Guds støtte. Vi må aldrig forsømme vores daglige timebønner eller andre pligter over for Gud. Gud den Almægtige befaler menneskesønnen at bede om Hans hjælp med tålmodighed og Bøn[5].

Gud giver os et smukt eksempel med Loqmans vise ord i Koranen:

”Vi gav Luqman visdommen for at han kunne være taknemmelig (31/v12). Den vise Luqman var en god far som formanede hans søn med et barmhjertig sprog[6].
Luqman sagde; “Oh min kære søn!

  • Hold bønnen.
  • Påbyd det rette (gode), og forhindre det, der er forkert.
  • Vis tålmodighed (overbærenhed) for hvad der måtte ramme dig af ondt.
    Det er forholde som kræver beslutsomhed (standhaftighed)” (Koranen: 31/v17)

”Hold bønnen”

Ifølge verset er det at regelmæssigt at bede tidebønner[7]  en nødvendighed. Og, det kræver beslutsomhed. Da det er nævnt, som det første forhold i verset, kan vi forstå, at tidebønner er den vigtigste opgave, der kræver en inderlig beslutsomhed, for at fastholde denne.

”Påbyd det rette (gode), og forhindre det, der er forkert”

Det andet forhold om at stræbe efter at påbyde (andre mennesker) godhed og forhindre ondskab kræver også en beslutsomhed. Selvom vi mennesker godt ved hvad ”godt og ondt” ER, tør vi måske ikke gøre indsigelser mod, når tredje personer gør uret eller ondskabsfulde handlinger, såsom mobning. Måske fordi vi ikke vil blande os. Eller måske fordi vi er konfliktsky, og måske ser vi bort, fordi det ikke rammer vores egen personlige grænser – eller vores nærmeste. Dog glemmer vi ofte at ethvert ondskab som ”vi lukker øje for” – er en Uret mod et andet uskyldigt menneske i køen. Den forurettede vil måske mærke smerten i krop og sind. En dag vil denne ondskabsfulde person måske sprede sin ugerninger og normalisere denne adfærd – så det udvikler sig til anden stor Uret og ramme den brede samfund. Det vigtigste er, at vi forstår bogstaveligt Guds befaling om beslutsomhed, og ”sige fra” på en god måde. Formålet er ikke at skælde ud, men at få pågældende til at tænke sig om og reflektere over hans dårlige handlinger. Denne kan være en forebyggelse mod, at den dårlige cirkulation bliver brudt op. Derfor kræver den en beslutsomhed fra vores side.

”Vis tålmodighed (overbærenhed) for hvad der måtte ramme dig af ondt”.
Det tredje forhold er personligt, og kræver en beslutsomhed om at vise tålmodighed og være overbærende, når der sker noget ubehageligt i vores eget liv.  At vise tålmodighed betyder at være stærk og modstandsdygtig. En styrke og modstandsdygtighed kan ikke være til gavn for personen, medmindre han/hun viser vedholdenhed.

Dette liv er fyldt med prøvelser. Gud gør ingen forskel på mennesket – og vi vil alle sammen udsættes for prøvelser. Gud fortæller os i Koranen således;

”I vil bestemt blive udsat for gennemtrængende prøvelser på jeres ejendom og jeres liv.
Og, I vil af de som fik Skriften før jer, og afgudsdyrkerne bestemt høre ting,
som gør jer meget nedtryk.
Dog, hvis I er udholdende,
Og, afholder jer fra det forkastelige (vil I vinde prøvelsen[8]).
Dette er bestemt et udtryk for standhaftighed.”
(Koranen: 3/v186)

Vi forstår her, at der altid vil være forskellige vanskeligheder i vores kamp for livet. Vi skal huske, at alt dette er blot en prøvelse fra Guds side.  For at bestå disse prøvelser må vi afstå fra at modsætte os Guds ordrer og være tålmodige uden at komme på afveje. Ifølge Koranen er dette en af ​​de ting, der kræver beslutsomhed.

At tilgive et andet menneske som har gjort os Uret – kræver også en beslutsomhed. Gud siger i Koranen; ”Den, der er tålmodig (overbærende) og dækker (det urette begået mod ham) er en af ​​de gerninger, der kræver beslutsomhed” (42/v43). Ligeledes lover Gud, at Han bestemt vil dække vores fejl og være os Gavmild (64/v14).

Hvis vi indser vigtigheden af ​​beslutsomhed, og tænker det ind i vores liv og handlinger, kan vi om Gud vil (inshaAllah) være blandt de frelste.

 

Af;  A. Zeynep Donmez, Ôzlem Ata –

/delvis oversat, – redigeret og tilskrevet af Elif D. Gökce

 

 

[1] Shihābud-Dīn Abul-Faḍl Aḥmad ibn Nūrud-Dīn ʿAlī ibn Muḥammad ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī

[2] Koranen:6/v59

[3] Koranen:3/v2 sync. Bibel/NT:Joh.:5/v17

(3) Gud/الله  (arabisk) udtales som: Al-lah på dansk. Som betyder: Allah, den eneste og ægte guddom
Ordet: Elah og Al-lah stammer fra begrebet “Elah / İlah”.
Samme navn udtaltes på arameisk som: Aloh
De første bogstaver ”Al” bruges for at understrege enhedslæren, fordi Herren er én. ”Elah” er navnet på Gud, tilsammen ”Al-Lah”.
Med danske endelser bliver det i udtryksform (Guden) ”Al-Elah”.

[4] Tirmidhi, Sifat al-Qiyamah, 60

[5] Koranen:2/v153

[6] Koranen:31/v12-v22 (læs følgende passage om Luqman)

[7] Holde Bøn = Salah (pligtige tidebønner som er 5 gange om dagen)

[8] I medfør med Koranen: 3/v120, samt 2/v155

Add comment