İslam i Koran

Hvad siger islam om nattedrømme og dets tydning?

Vi har alle sammen haft nattedrømme. Nogle drømme er skønne, hvor man ikke ønsker at vågne op igen. Nogle drømme er beundrende og føles som et ”tegn” en ”betydning”, hvor man kan tænke;
”gad vide; Hvad mon denne drøm betyder”?
Somme tider kan vi også få dårlige drømme som kan påvirke vores psyke negativt. Nogle dårlige drømme kan endda være mareridt og værste fald påvirke os ind i en søvnlammelse.

Dermed vil det være vigtigt at forstå hvad Allah siger om drømme. Og, hvad vi kan gøre for at forebygge dårlige drømme, som let kan påvirke menneskets psyke og mentale sundhed.

Jeg vil her belyse emnet og senere komme med løsninger om hvordan vores profet Mohammad as. har gjort og anbefale os at gøre. Dermed kan vi både få en teologisk forståelse, og hjælpe os selv, og evt. anbefale andre -ved at fortælle samme enkle løsning.

Forbindelsen mellem Sjæl og Krop:

Mennesket består af ​​sjæl og krop. Sjælen bruger kroppen som hjem. Når mennesket faldet i søvn går sjælen ud og vender tilbage, når kroppen vågner op.
Når mennesket dør – kan liget sammenlignes med et nedrevet hus; dvs. Sjælen vender ikke tilbage, før den er genskabt af Gud/Allah.

Følgende vers forklarer dette:

”Ved dødstidspunktet tager Gud sjælene,
Også (sjæle), der ikke er døde, under søvnen.
Han holder tilbage af de (sjæle), som Han har besluttet skal dø,
Og sender de andre (sjæle) tilbage (til livet) indtil en *fastsat tidsfrist[1].
Deri er der tegn for folk der tænker sig om”.
Koranen: 39/v42

Det vil sige at det er kroppen, der kan sove og dø. Sjælen kan hverken sove eller dø.

Koranen refererer os en specifik oplysning at, når en Sjæl er tilbagehold af Gud (dvs. kroppen er død) – vil Sjælen tale;

”Når døden kommer til én af dem,
siger denne: ”Min Herre! Lad mig vende tilbage (til livet),
Måske jeg kan handle noget godt i det (liv) som jeg har forladt!”
Nej; dette er kun ord som denne siger.
Der er en forhindring (berzah[2]*) bag dem
indtil den dag, de bliver genoprejst”.
Koranen: 23/v99-v100

Vi forstår af versene, at den afdøde sjæl og den sovende sjæl – går samme sted, og kan møde hinanden under en drøm. Dermed er det helt naturligt at vi levende mennesker kan under en drøm ”se, tale, opleve” noget med en død person som vi kender. Vores sjæl kan naturligvis også møde (under en drøm) en stadig levende ven, veninde, familie eller den man er forelsket i. Fordi vores sovende sjæle rejser samme sted som – de allerede dødes sjæle. Dermed kan ”sjælene” tale, og den ene kan videregive oplysninger til den anden.

Nogle drømme eksempler;
Abd al-Muttalib
var Skriftprofeten Mohammad a.s bedstefar. Abd al-Muttalip drømte fire dage i træk om, at han skulle ”grave noget op”. Og, Gud velsignede Abd al-Muttalip at finde profeten Ismail a.s vigtige Zamzams brønd (kildevand), som var gået tabt i rigtig lang tid. Samtidig fandt han ligeledes nogle skatter.

Skriftprofeten Josef a.s, er et andet fremstående eksempel som både fortælles i Koranen[3] og Biblen, at Allah/Gud havde lært Josef a.s at tyde drømme[4] .
Egypterkongen Faraoen havde en vigtig drøm, og ingen af Egyptens mirakelmagere og vismænd kunne tyde Faraoens drømme. Med Guds hjælp tydede Josef a.s drømmen fuldstændig i sin Sandhed med ”Der vil komme syv år med stor overflod i hele Egypten.  Efter dem kommer syv hungerår, så al overfloden bliver glemt i Egypten”.

Dermed udnævnte Faraoen Josef as. og sagde; ”Du skal styre mit hus, og hele mit folk skal adlyde dig. Kun tronen vil jeg have frem for dig”. Og, Josef as. forvaltede Egyptens afgrøder både i overflod og under hunger- år.

Vi kan tænke; Hvordan kunne Josef as. tyde drømmene?
Drømmetolkning sker ved; at man kigger på ”ligheden” mellem de symboler man ser i drømme – og de begivenheder der findes i det daglige liv. Da Egypterkongens mirakelmagere og vismænd ikke kunne skabe denne ”lighed” kunne de ikke tyde Faraoens drømme. Men Josef as. kunne med den visdom[5] han havde fået af Allah/Gud tyde Egypterkongens drøm meget klart.

Skriftprofeten Abraham as. drøm, også et vigtigt eksempel, hvor Abraham as. drømmer at han kvæler sin søn Ismail (til døden). Han fortæller sin drøm til sønnen Ismail. Ismail as tvivler ikke det mindste og siger, at faderen-Abraham må gøre det som han har set i drømmen. Far og søn fortolkede drømmen, at Abraham måtte ofre hans førstefødte søn Ismail as. til Gud. Denne var en hård prøvelse fra den Barmhjertige Allah, og Gud velsignede dem begge (Abraham og Ismail) i Sin godhed med accept af deres tillid og troskab, og sendte en mægtig lam som slagtoffer [6].

Da han (Ismail) var gammel nok til at hjælpe ham (Abraham, sagde han til sin søn:
”Min kære, jeg ser i min drøm, at jeg virkelig kvæler dig (slår dig ihjel).
Tænk over det, hvad synes du? ”
Han sagde: “Far, gør hvad du er befalet at gøre.
Jeg håber, du vil se, at jeg er en af ​​dem, der er tålmodige. “
(Koranen:37/v102, og læs passagen til 37/v110)

Skriftprofeten Mohammad a.s. drøm[7] om at Gud lover ham at bemægtige Makkah, hvilket også skete.

Alle disse nævnte drømme som vi kan læse i de Hellige Skrifter er åbenlyse som ikke kræver en fortolkning.

Forholdet mellem sjæl og krop:

Da mennesket er forenet i krop og sjæl – er der en tæt forhold mellem disse. Den sande drøm sker, hvor dette forhold minimeres. Det betyder, at når kroppen er i ro og sjælen er afslappet. Her vil Sjælen være væk fra påvirkninger af daglige begivenheder.

I en Hadith berettes at profeten as. sagde;
“Den Sundeste drøm er den, der ses ved daggry.”[8]
Ved daggry er kroppen i ro, maven er tom, og ”forbindelsen mellem” ​sind og sjæl er på det laveste niveau.

Hvis en persons tanker er optaget af noget, eller tanker der ligger i underbevidstheden, kan dette også påvirke og ses som en drøm.
For eksempel, hvis en person er forelsket – vil man måske drømme om, at man bliver gift med ham/hende, i sin drøm. Men dette er ikke noget der sker i realiteten. Dermed er denne drøm ikke en sand drøm.

Satan har fået beføjelse til at vildlede mennesket indtil dommens Dag[9], hvorfor denne vildledning af Satan[10] også kan fortsætte sit arbejde i drømme. Det berettes, at profeten Mohammad as. sagde følgende:

”Der er tre typer drømme:
-Den ene er en sand drøm, det er en god nyhed fra Gud.
(ovennævnte eksempler med profeterne)
-Det andet er, når kroppen hvisker til sjælen; (fx man drømmer om den man er forelsket i)
-Det tredje er, at djævelen gør folk triste.
(mareridt, og onde drømme)
Hvis en af ​​jer ser noget, som man ikke kan lide, skal denne rejse sig og bede,
Og ikke fortælle nogen om denne drøm.”
[11]

I en anden beretning af profetens ord om spørgsmålet:

”Hvis nogen af ​​jer har en drøm, som denne bliver glad for, så er det fra Gud.
For dette kan man være taknemmelig for Gud/Allah og fortælle drømmen.
Undtagen; hvis denne ser noget, som man ikke kan lide, er det fra djævelens ondskab;
Ihukom Gud/Allah, og fortæl det ikke til nogen. Denne (onde) drøm kan ikke skade denne.”
[12] 

Viden-om og Faldgruber:

Som tidligere nævnt er mareridt beskrevet som “søvnlammelse”. Dette er en oplevelse, hvor kroppen midlertidigt ikke er i stand til at bevæge sig efter at have vågnet op. Dette opleves som fysisk, såsom at ligge på ryggen og sove uregelmæssigt; Der kan være psykologiske årsager såsom stress.

Det vigtigt at nævne; at Engle og Sataner er begge af samme art som kaldes ”Jinn” (ånder). I fortællingen om Adam as. og Iblis, hvor Iblis blev hovmodig mod Allahs befaling – og fik dermed titlen Satan. [13]

Vi sagde til englene:
”Kast jer ned (til ære) for Adam!” Omgående kastede alle sig ned,
Undtagen (jinnen) Iblîs. Han nægtede og var hovmodig,
og blev blandt dem der fornægter troen”
(Koranen: 2/v34)

Dermed kan en mareridtsoplevelse være forårsaget af jinn (ånder). Som tidligere belyst kan jinn (ånder) påvirke mennesket på forskellige måder. Og, de kan også påvirke mennesket under søvn. De er intelligente og bevidste væsener som mennesket[14].

De jinn som er onde (sataniske) kan aflede og påvirker mennesker i deres ondskab. Dette skal man hverken være bange for eller bekymre sig om. Fordi den eneste Almægtige er kun og alene Allah/Gud. Og, intet ondt kan hænde et menneske udenfor Hans viden og vilje.

Da en del almindelige muslimer har lidt viden om Koranens indhold skaber dette et incitament til at søge   ”hjælp” hos en ”dæmonuddriver”, som kaldes for rukja-healer eller (Jinci-khoja) [15]. Disse dæmonuddriver, som også kendt som ”mirakelmagere” [16],, udnytter groft Allah og islams navn ved at lave forretning ud af skrøbelige menneskers tilstand. Denne slags praksis eller navn findes ikke indenfor Koranen eller profetens praksis. Allah fortæller i bestemt form, om de som sælger Allahs Ord for at tjene penge, er der en smertefuld straf i vente. (Koranen:2/v174-v175)

Magi vil for både yderen og modtageren – være at vove mod ”Allahs Magt og orden”. Allah accepterer på ingen vilkår, at mennesker undertrykker andre mennesker. Hverken ved at bruge magt, manipulation, frygt eller pga. fjendskab. Allah lærer os, at magi blot er en trolddom som baserer på at narre menneskets syn. Det fortælles meget klart igennem den smukke fortælling om Moses as. møde med Egyptens mirakelmagere.
Egypterkongen ”Farao tilkaldte vismændene og troldmændene, og Egyptens mirakelmagere gjorde det samme med deres hemmelige kunster; de kastede hver sin stav, og stavene blev til slanger. Men Moses stav slugte deres stave[17]. Koranens fortælling om Moses. a.s. og staven og slangerne kan læses i Koranens passage; kap:7/v103-v126.

Historien ender med, at efter at Allah konfronterer disse mirakelmagere med deres bedrageske løgn, går det op for mirakelmagerne at Moses as. er Guds profet- og går ned i Sujud[18], og erklære sig blandt de troende, uagtet om Faraoen truer dem med at han vil dræbe dem.  (7/v120-v125).

Med dette enestående eksempel er det på ingen måder anderledes for disse rukja-healer som laver ”dæmonuddriver” og tjener penge på ”fup behandling”. De har på ingen måder ”overnaturlige” evner, og kan på ingen måder uddrive ”onde jinn”. Deres forretning bygger på at fortælle en del opdigtede frygt baserede gyser historier, således at pågældende bliver så bange, at de føler sig tvungen til at betale mangedobbelte af beløb da, folk bliver bange for at denne dæmonuddriver vil sende ”flere” jinn/ånder efter dem.  Dette er grove bedrageri mod Allahs Ord[19], hvilket de en dag vil stå til regnskab for.

Islams løsning og forebyggelse på dårlige drømme og mareridt:

Det er vigtigt at kende til hvad profeten Mohammad as praksis og anbefaling var for at beskytte mod dårlige drømme. Profeten søgte altid tilflugt til Allah ved at recitere forskellige bøn – mod berøring af sataniske mennesker og sataniske jinn. Da Allah senere Åbenbarede kapitlerne:113-Falaq og 114:Nâas læste han disse kapitler som basis-bøn før hans sengetid. [20]

Profetens ægtefælle Aisha ra. fortæller:
”Da profeten as. gik i sengen læste han hver aften Koranens sura:112.İkhlâs, 113:Falaq og 114:Nâas. Dernæst pustede han i sine hænder, hvorefter han strøg hænderne på hans ansigt og krop.
Dette gentog han tre gange.
Da han blev syg, bedte han mig om at gøre det samme for ham”
[21].

Da vi her nævner så smukke praksisser af vores profet Mohammad as. er det fordi vi som muslim tror og stoler på Allah/Guds Ord. Og, vores profet Mohammads praksis er godt for os. Fordi profeterne gør intet imod Allahs vilje. Derfor skal vi påminde os selv og hinanden om disse smukke handlinger og genskabe et stærk forhold til Allah.

  • Hvis man ikke kan tale og forstår arabisk, kan man gøre følgende;
    Recitere Koranens surah: 112.İkhlâs, 113:Falaq og 114:Nâas (hvis man kan først på arabisk, hvis ikke man kan – kan man prøve at lærer det)
  • Dernæst skal man læse de samme surah (112,113 og 114) på eget sprog.
    Læs teksterne meget stille og roligt og enkeltvis. Det vigtigt man kan føle, reflektere og mærke Allah Ord i hjertet. Dernæst pust i hænderne som vores profet, og stryg det let over ansigt og krop. Gentag dette tre gange.
  • Forældre kan ligeledes læse overfor mindre barn, som evt. er urolig og har mareridt om natten.

Dermed vil mareridt og dårlig drømme med Allahs vilje ikke gentage. Det er meget vigtigt man forstå hvad disse korte kapitlerne fortæller, således at versene kan give ro i Sindet, og styrke tro og tillid til den Almægtige Gud/Allah.

 

Af; Elif Gökce – islamisk teolog

[1] *fastsat tidsfrist; handler om Koranens vers: 6/v2: ”Han er den som skabte jer af ler (af tiin). Så satte Han en tidsfrist. En anden bestemt tidsfrist (ejal-i-musammá) er hos Ham”.

[2]Berzat = “Barrieren mellem to ting” – kan også være *dødsriget (som Sjælen ikke kan komme ud af før Opstandelsen (qiyamah))

[3] Koranen:kap:12

[4] Koranen:12/v21 sync: 1.Mos:40/v8

[5] Koranen:12/v21 sync: 1.Mos:40/v8

[6] Koranen:37/v102-v110

[7] Koranen:48/v27

[8] Tirmidzi, Ro’ya -drømme: 3, (2275)

[9] Koranen:7/v11-v16

[10] *Satan: er en ”Egenskab; som at være arrogant, oprørsk eller ond”. Dermed må det ikke forstås som der er tale om den eneste Iblis/Satan fra fortællingen om Edens Have, hvori denne også har fået navnet Satan.

Ordet *Satan er afledt af det arabiske verbum (شَطَنَ). Verbet Ş-t-n er et verbum, der betyder ”at komme væk fra rette” (jf. bn Fâris, Mekâyisu’l-Luga, (شطن) mad.; Râgıb el-İsfahânî, Müfredatu Elfâzi’l-Kur’ân, ) artikel (شطن))

Ordet *Satan kan bruges om ethvert dyr, Jinn (ånder) eller menneske, der er arrogant, oprørsk og ond. (jf. Abu Ubayda, Mecâzu’l-Kor’ân, I, 23; Râgıb el-İsfahânî, artikel: (شطن))

[11] Muslim, Dream 6, Hadith: 2263

[12] Bukhari, Ro´ya-drømme, 3

[13] *Satan: er en ”Egenskab; som at være arrogant, oprørsk eller ond”. Dermed må det ikke forstås som der er tale om den eneste Iblis/Satan fra fortællingen om Edens Have, hvori denne også har fået navnet Satan.

Ordet *Satan er afledt af det arabiske verbum (شَطَنَ). Verbet Ş-t-n er et verbum, der betyder ”at komme væk fra rette” (jf. bn Fâris, Mekâyisu’l-Luga, (شطن) mad.; Râgıb el-İsfahânî, Müfredatu Elfâzi’l-Kur’ân, ) artikel (شطن))

Ordet *Satan kan bruges om ethvert dyr, Jinn (ånder) eller menneske, der er arrogant, oprørsk og ond. (jf. Abu Ubayda, Mecâzu’l-Kor’ân, I, 23; Râgıb el-İsfahânî, artikel: (شطن))

[14] Koranen:51/v56

[15] Modern term bruger de navnet Rukja-Healing mod Jinn-besættelse, Sihr, Ondeøje.

[16] Modern term bruger de navnet Rukja-Healing mod Jinn-besættelse, Sihr, Ondeøje.

[17] 2:Mos/kap:7

[18] Sujud/Sajda; at falde ned med ansigt og pande i ydmygelse overfor Allah/Gud

[19] Allah/Gud gør det ulovligt at gøre uberettiget pengeindtægt jf Koranen: 4/v29.

[20] Tirmidzhi, medicin 16; Ibn Mace, medicin 33)

[21] (Bukhari, Fedâilu’l-Quran 14, Tıbb, 39, Daavat 12; Muslim, Salam 50; Tirmidhi, Daavât 21; Abu Dawud, Tibb 19)

Add comment