İslam i Koran

Angre (tawba) og Tilgivelse

Koranen gentager flere gange, at Gud har skabt mennesket. Og, Han vil afprøve os i dette liv med nemme som hårde prøvelser – dvs. Gud vil ”teste menneskesønnen”. Dette gør Allah/Gud, for at se hvem af Hans skaberværk af menneskene vil gøre godt, som Han derefter lover et evigt liv efter døden – med store belønninger i Paradiset.

”Han er Den der skabte døden og livet. Dette er; for at Han kan se, hvem af jer der handler smukkest igennem en test, der er slidende. Han er Den Almægtige, Den atter Tilgivende” (Koranen: 67/v2, smgl. 2/v155).

Gud tester os alle fra vor ungdom (pubertets-alderen med egnet dømmekraft, og besidder sin mentale sundhed)  – til vor sidste åndedræt. Hverken Koranen eller Biblen referere til den kendte “arvesynd eller fatalismen”, som i dag på hver sin måde bliver praktiseret af  både kristne som af kultur-muslimer. Dette er en måde at flygte fra personlig ansvar om handlinger som er udenfor Guds vilje, og – et ønsketænkning om ikke at stå til ret overfor Gud.

I Guds Hellige Skrifter kan vi læse, at alle mennesker står til ret for kun Egen handlinger.

“De vil modtage deres fortjeneste, og I vil modtage jeres fortjeneste. I vil ikke blive spurgt om deres bedrifter” (Koranen: 2/v141)

En søn skal ikke bære straffen for sin fars synd, og en far skal ikke bære straffen for sin søns synd. Den retfærdiges retfærdighed skal virke tilbage på ham selv, og den uretfærdiges uretfærdighed skal virke tilbage på ham selv” (Biblen Ezekiels Bog:Kap:18/v20). 

Koranen sondre mellem to forskellige måder at synde på.

Den første handler om at begå en ubevidst synd ved at ”glemme” eller ved at gøre en ”fejl”, som nævnt i Koranen: 2/v286.

Den anden form for synd er en ”bevidst synd”, som refereret i Koranen:4/v17 (jvf smgl; 6/v11, 2/v67, 7/v138, 41/v22-23). Denne form for synd kan være, at man bliver fristet til en synd. Eller man mister selv-kontrol. Eller man vælger passiv og ikke går op i at leve efter Guds vilje (Guds Love og regler i følge Koranen) f.eks;  ikke beder de fem daglige bøn, ikke ønsker at faste, drikker alkohol, begår mord, begår hor (dyrker sex udenfor ægteskabet, sex med dyr, sex med eget køn), gambler, handler med renter, medvirker i kriminalitet etc.

Hvis man oprigtigt ønsker Allahs Tilgivelse – er der to vigtige betingelser i Koranen man skal følge som står i Koranen:25/v70.

”Den som angrer og omvender sig, og som stoler på Allah og gør godt. Gud vil omgøre deres ugerninger til gode gerninger. Allah er atter Tilgivende og Barmhjertig”. (25/v70).

Den første betingelse: Vi skal angre. Det gør vi ved at anmode om Allahs tilgivelse oprigtigt fra hjertet og med ord.

Hvordan kan man fx. angre i praksis?

  • Den bedste måde er at du først finder et trygt sted, hvor du er helt alene.
  • Luk dine øjne.
  • Find din indre stemme, som skal “tale” til Allah.
  • Du kan fx. bede til Allah således; “Ya-Rab min Skaber; Tilgiv mig. Jeg er syndig. Jeg har begået synder, som jeg anmoder om kun Din Tilgivelse for. Du er den Almægtige Skaber. Du er den Mest Tilgivende og den Mest Almægtige, vis mig Din Nåde, og styrk min tro til at jeg alene må Tilbede Dig min Herre Allah. Og, lad mig leve efter kun Din vilje, og dø som en god muslim. amen.

Vi må påminde os, at Koranen fortæller at flere Skriftprofeter altid har anmodet om Allahs Tilgivelse ved først at tilkendegive deres synder (de indrømmer deres synd/begået fejl), ved at sige Ya-Rabbi “Jeg har syndet, Jeg har gjort mig selv uret (zulm)” og derefter har de bedt om Allahs Tilgivelse og Nåde jf. (Koranen: 7/v151, 2/v128).

Den anden betingelse: Vi skal omvende os og altid tro og stole på Allah. Vi skal starte et nyt kapitel i vores liv, og fylde vores liv med gode handlinger efter Koranens påbud. Dette skal vi fortsætte til vores sidste åndedræt (smgl. 11/v3, og 3/v102).

I den omtalte smukke Koranvers 25/v70 siger Allah også meget klart at Han vil som #belønning; Ombytte de dårlige gerninger (synder) til gode gerninger. Dette er nærmest en byttehandel af det smukkeste vis ét menneske kan få i livet. Og denne mulighed står åben for os alle sammen.

Biblen fortæller ligeledes, hvordan man angre overfor vor Herre Allah/Gud jf. Biblen Ezekiels Bog:Kap:18 (Enhver skal undgælde for egne handlinger).

Intet SYND er for stort til Allah at Tilgive. Dog, er Afgudsdyrkelse (shirk) den eneste synd Allah ALDRIG vil tilgive, hvis man IKKE angre og søger om Hans Tilgivelse inden man dør (Koranen: 4/v116).

Der er meget vigtigt for en muslim at vide; -at Allah understreger meget klart, at enhver afgudsdyrkelse, panteisme som er shirk -udsletter alle gode gerninger væk, og man vil være fortabt i det hinsidige (Koranen: 39/v65).

Vi må aldrig miste håbet i Allahs Barmhjertighed og Nåde (39/v53). Fordi Allah forventer ikke syndfrie mennesker. Det er helt normalt at vi vil fejle, og vi vil synde. Gud lover, at hvis vi mennesker undgår store synder, vil Gud se bort fra de små synder.

”Hvis I undgår de store synder som er blevet jer forbudt, vil Vi eftergive jer jeres (mindre) onde handlinger og føre jer ind i et hæderfuldt sted.” (Koranen: 4/v31)

Af; Elif D. Gökce / islamisk Teolog

 

Add comment