İslam i Koran

Genopdage Koranen

Koranen appellerer mennesket at tænke sig, undre sig, undersøge om, reflektere over, tage til lærer af.  Denne bliver betegnet i versene i advarsel-form; såsom “tænker I da ikke?”, “tager I da ikke lære?”. Gud/Allah gør opmærksom på i over 300 steder i Koranen og siger, at “dem, der ikke bruger deres hjerne/sind vil blive efterladt i deres fornægtelses-smuds/snavs (Koranen: 10/v100).

Koranen er den største »råd«, »frelser«, »navigation til rette vej« og »kilden til helbredelse og barmhjertighed«, som afspejler den højeste skabers Barmhjertighed og Nåde.

Når man læser Koranen – fri for fordomme, kommer Koranens egne konstruktive formål, dennes rensende natur, og den glorificerende formål i direkte udtryk. Spørgsmålet er, hvor meget muslimernes opfattelse af Koranen overlapper med Koranen (?), her gør sandheden af sagen dybt ondt. Man tænker uundgåeligt om, “muslimer aldrig læser Koranen?” Den nuværende opfattelse af Koranen er virkelig ikke en opfattelse, der overlapper med Koranen. I dette tilfælde mener vi, at den første ting bør være at genopdage Koranen.

For fjorten århundreder siden har Koranen som en fakkel-lys midt i ørkenen tændt en civilisation. Dette er et lys, der vil belyse menneskeheden for evigt. »..Dette er en åbenbaret Skrift som vi har åbenbaret dig, for at du med deres Herres tilladelse kan bringe hele menneskeheden fra mørke til lyset. Til den evindelige Almægtiges, og Den Prisværdiges vej; «(Koranen:14/v1). Muslimerne er gennem Koranen blevet åbne for viden og læring. Bagi denne står Koranens grundprincip om: ”De, der lytter til Ordet, og følger det bedste deraf, giv dem den gode nyhed; at Gud vil lede dem i den rigtige retning. De er forstandige”. (Koranen:39/v18). Men nutidens muslimer er ikke meget opmærksom på Koranens indhold og advarsler.

Den Almægtige Gud/Allah henleder os bestemt at Koranen er blevet åbenbaret for at blive forstået (12/v1), og gjort os Skriften lærenem, således man husker og tage læring af denne (54/v17). Trods denne vers – vælger nogle muslimer at gøre en indsats for ikke at ”forstå” Koranen med den begrundelse, at Koranen er et guddommeligt Skrift, og endda hævder at det menneskelige sind ikke kan forstå Skriften. Denne påstand om, at Koranen ikke kan forstås – er direkte at bagvaske Koranen. Nogle hævder, at alene nogle “udvalgte (!)” folk kan forstå Koranen. Mens øvrige mennesker kun kan få en forståelse med afsæt i ”de udvalgtes” fortolkninger. Denne opfattelse er helt og aldeles i modstrid med Koranens ånd.

Det er klart, at de som studerer og arbejder hårdere for at forstå Koranen – de vil være bedre rustet til at forstå Koranen mere end de øvrige. Men dette er blot en gradvis forskel af bevidsthed om forståelsen. Hver mand har mulighed for at forstå Koranen på bedste vis. Koranen er en Bog, der fortjener at blive forstået på samme måde i enhver tid og rum. De, der ønsker at forstå Koranen bedre kan naturligvis drage fordel af andres erfaringer. Dog appellerer Koranen til alle mennesker individuelt. At være muslim, pålægger denne et særligt ansvar om at forstå Koranen med sit eget sind, mindst i de grundlæggende spørgsmål. At forstå Koranen er i ingenmands monopol. Andetsprogs talende kan igennem én eller flere verificeret oversættelser forstå Koranens budskaber lige så vel, som en almindelig arabisktalende person, der ikke har studeret Koranen.

Vi ønsker at henlede opmærksomheden på to alvorlige fejl: for det første; at læse Koranen på arabisk, forudsætter at man også forstår det arabiske sprog. Det er en forståelig misforståelse. For det andet; at have arabisk kundskab gør ikke én til en islamisk teolog. Arabisk er trods alt et sprog, der er produceret og udviklet af mennesket. Koranen blev åbenbaret på arabisk, fordi Gud sendte Sit Budskab af Skrifter til hvert sin udvalgte profet -i dets sprog.

Det arabiske sprog har hverken en hellighed, eller en overlegenhed over andre sprog. En muslim behøver nødvendigvis ikke at evne det arabiske sprog, for at få en grundlæggende viden i Koranen. Denne kendsgerning udtrykkes i Koranen som følgende: “Vi sender enhver folk Budbringere som forkynder vores åbenbaringer på sit eget folks sprog, så han forklarer alt åbent og klart.”(Koranen:14/v4). Herefter er mennesket selv frit stillet til at vælge sin vej (smgl. 2/v256). De som vælger at forlade Guds vej/vilje – vil Gud gøre det nødvendige og forlade dem i fortrukne afvig. Og, de som vælger at acceptere og gør det nødvendige efter Guds vej/vilje – vil Gud acceptere dem og gøre det nødvendige for dem.

Koranen er en “frugtbar bog[1]” som betyder at Skriften har den særlige funktion, at man kan opnå uudtømmelige visdom heraf. Det forudsætter at man forsker i Koranens indhold og forbinder kontekst mellem versene. Dermed vil Koranen give ubegrænset frelse og rigdom til dem, der følger i praksis Skriften i dette liv og i det hinsidige.

Koranen fortæller mennesket om – selve mennesket. Koranen støtter mennesket i det menneskelige sind, således mennesket kan få selvindsigt. Koranen fortæller genstanden. Koranen inddrager mennesket om tidligere folks erfaringer, således man i og udenfor samme tid kan tage lærer af dem. Koranen vil åbne sig op i sin visdom – og man vil forstå Guds sandhed og tage de nødvendige erfaringer i Koranen, hvis man oprigtigt læser, tænker og fundere med fornuften. Den Almægtige Gud/Allah betegner de som bruger deres hjerne/sind således; “Dette Skrift (Koranen) er en frugtbar 1*/velsignet Bog, som vi har åbenbaret til dig, for at de forstandige kan tænke og forbinde kontekst mellem versene og lade sig tage råd” (Koranen:38/v29).

I de omstændigheder muslimerne i dag befinder sig under, på ligger det os alle et særligt ansvar om at genopdage Koranen. Genopdagelsen af Koranen kan betyde et nyt, men betydningsfuldt og vigtigt skridt hen imod at genfinde Guds formålstjenlig budskaber.

 

Prof. Doc. Hasan Onat (kilde[2])

Translated, revideret af; Elif D. Gökce – Teolog 

[1]  *Den “frugtbare bog” betyder overflod: effektiv, rig, uudtømmelige, har evnen til at øge og reproducere. Koranen er en frugtbar bog, der har funktionen, at opnå nye visdom, der er uudtømmelige, da den virker hvis man forsker i dets indhold, og dermed vil den give en ubegrænset frelse og rigdom til dem, der følger det både i denne verden og i livet efter døden. Det er som et frugtbart frø.  

[2] http://www.hasanonat.net/index.php/features/module-positions/39-kur-an-yeniden-kesfetmek

 

Add comment